Νόμοι 2960/2001 Αρθρο 126 Παράγραφος 3

Αρθρο 126. Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων

3. Όταν τα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας επιβολής του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων των άρθρων 121, 122, 123 και 124 του παρόντα Κώδικα εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168 μέχρι και 172 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) 2454/1993.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο