Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 8 Παράγραφος 1

Αρθρο 8. Παροχή υπηρεσιών

1.Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη που δε συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να συνίσταται ιδίως σε:
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού,
β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας πράξης ή κατάστασης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παροχή υπηρεσιών
Up
Close
Close
Κλείσιμο