Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 42 Παράγραφος 2

Αρθρο 42. Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες

2.Ως αγροτικά προϊόντα, τα αγαθά που παράγονται από τους αγρότες στα πλαίσια των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες
Up
Close
Close
Κλείσιμο