Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 36 Παράγραφος 1

Αρθρο 36. Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο

1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Α' 170).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο
Up
Close
Close
Κλείσιμο