Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 21 Παράγραφος 2

Αρθρο 21. Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου

2.Για τον υπολογισμό του φόρου στην παράδοση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, εφαρμόζονται οι συντελεστές, που ισχύουν κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο