Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 20 Παράγραφος 3

Αρθρο 20. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών

3.Όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών
Up
Close
Close
Κλείσιμο