Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 1

Αρθρο 1. Επιβολή του φόρου

Επιβάλλεται φόρος κύκλου εργασιών με την ονομασία "φόρος προστιθέμενης αξίας" σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ο φόρος αυτός επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεος σε βάρος του αντισυμβαλλομένου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επιβολή του φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο