Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 64 Παράγραφος 3

Αρθρο 64. Τελικές διατάξεις

3. Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τελικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο