Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 59 Παράγραφος 2

Αρθρο 59. Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις

2.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο