Νόμοι 2859/2000 Αρθρο 5 Παράγραφος 2

Αρθρο 5. Παράδοση αγαθών

2.Κατά την πώληση ή αγορά αγαθών από παραγγελιοδόχο που ενεργεί στο όνομα του, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών μεταξύ αυτού και του παραγγελέα. Στην περίπτωση αυτή ο παραγγελιοδόχος θεωρείται, κατά περίπτωση, αγοραστής ή πωλητής ως προς τον παραγγελέα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παράδοση αγαθών
Up
Close
Close
Κλείσιμο