Νόμοι 27/1975 Αρθρο 16 Παράγραφος 1

Αρθρο 16. Νόμισμα καταβολής φόρου

1. Ο φόρος και η εισφορά, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 10 του παρόντος νόμου, καταβάλλεται σε δολάρια Η.Π.Α. ή σε λίρες Αγγλίας, κατόπιν επιλογής του υπόχρεου με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών, τα οποία μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την τιμή αναφοράς τους έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Νόμισμα καταβολής φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο