Νόμοι 27/1975 Αρθρο 12

Αρθρο 12. Υπολογισμός φόρου

1.Ο φόρος επί των πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως κατά κόρον ολικής χωρητικότητας (GROSS) του πλοίου και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλιμακίου σε ευρώ κατά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλιμακίου (σε ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ
Χωρητικότητας σε κόρους (GROSS) Ετήσιου φόρου (σε ευρώ)
20 0,60 12 20 12
30 0,70 21 50 33
50 0,76 38 100 71


Για την επιπλέον των εκατό (100) κόρων ολική χωρητικότητα (GROSS), ο φόρος καθορίζεται σε ένα (1) ευρώ κατά κόρον.

2. Ο φόρος της κλίμακος της προηγουμένης παραγράφου μειούται:
α) Κατά 50% προκειμένου περί πλοίων δρομολογουμένων εις τακτικάς γραμμάς μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμένων ή και μόνον μεταξύ ξένων λιμένων.
β) Κατά 60% προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, μηχανοκινήτων, ιστιοφόρων και ανεξαρτήτως υλικού αυτών και
γ) Κατά 75% προκειμένου περί αλιευτικών.
Προκειμένου περί πλοίων εμπιπτόντων εις πλείονας της μίας περιπτώσεως της παρούσης παραγράφου, ενεργείται μία μόνον μείωσις του φόρου, ή μάλλον συμφέρουσα εις τον υπόχρεον πλοιοκτήτην.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπολογισμός φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο