Νόμοι 2690/1999 Αρθρο 26

Αρθρο 26. Κοινές διατάξεις

Όταν ασκηθεί διοικητική προσφυγή, η αρμόδια για την εξέτασή της διοικητική αρχή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως, να αναστείλει την εκτέλεση της διοικητικής πράξης ωσότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέρα από την προθεσμία που ορίζεται για την έκδοση της απόφασής της.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κοινές διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο