Νόμοι 2578/1998 Αρθρο 11

Αρθρο 11. Προϋποθέσεις εφαρμογής

Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 10 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση κατά την οποία η ημεδαπή μητρική εταιρεία δεν διατηρεί επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη το οριζόμενο από την περίπτωση γ' του άρθρου 9 του παρόντος νόμου ποσοστό.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προϋποθέσεις εφαρμογής
Up
Close
Close
Κλείσιμο