Νόμοι 2523/1997 Αρθρο 5

Αρθρο 5. Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) - Αντικειμενικό σύστημα

1.....................

2.....................

3.....................

4.....................

5. ....................

6.....................

7.....................

8.....................

9.....................

10. ....................

11.....................

12.....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) - Αντικειμενικό σύστημα
Up
Close
Close
Κλείσιμο