Νόμοι 2523/1997 Αρθρο 20 Παράγραφος 5

Αρθρο 20. Αυτουργοί και συνεργοί

5.....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αυτουργοί και συνεργοί
Up
Close
Close
Κλείσιμο