Νόμοι 2523/1997 Αρθρο 19 Παράγραφος 3

Αρθρο 19. Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.

3.....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αδίκημα φοροδιαφυγής για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς και για μη εφαρμογή διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Up
Close
Close
Κλείσιμο