Νόμοι 2523/1997 Αρθρο 10 Παράγραφος 5

Αρθρο 10. Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα
Up
Close
Close
Κλείσιμο