Νόμοι 2308/1995 Αρθρο 13Α Παράγραφος 4

Αρθρο 13Α.

4. Όπου στο ν. 2308/1995 προβλέπεται αρμοδιότητα του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την έκδοση αποφάσεων, αυτές εκδίδονται ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας "Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία".

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο