Νόμοι 2308/1995 Αρθρο 12

Αρθρο 12. Πρώτες Εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Μετά την έκδοση της κατά το προηγούμενο άρθρο διαπιστωτικής πράξης, το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο που προβλέπεται στο ν. 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πρώτες Εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία
Up
Close
Close
Κλείσιμο