Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 8 Παράγραφος 1

Αρθρο 8. Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα

1. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα
Up
Close
Close
Κλείσιμο