Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 62 Παράγραφος 4

Αρθρο 62. Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης

4. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις δεν συνυποβάλλονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης
Up
Close
Close
Κλείσιμο