Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 40

Αρθρο 40. Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος

1.Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει σε κάθε οικονομικό ή γεωργικό έτος, κατά περίπτωση και αποκτάται από την εκμετάλλευση μιας ή περισσότερων γεωργικών επιχειρήσεων κάθε είδους, όπως είναι οι αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, δασικές, αλιευτικές κ.λπ..

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 28 εφαρμόζονται αναλόγως και στο εισόδημα αυτής της κατηγορίας.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο