Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 4 Παράγραφος 4

Αρθρο 4. Εισόδημα και εξεύρεση του

4.Αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εισόδημα και εξεύρεση του
Up
Close
Close
Κλείσιμο