Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 4 Παράγραφος 2

Αρθρο 4. Εισόδημα και εξεύρεση του

2.Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσης του διακρίνεται κατά τις επόμενες κατηγορίες ως εξής:
ΑΒ. Εισόδημα από ακίνητα.
Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες.
Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εισόδημα και εξεύρεση του
Up
Close
Close
Κλείσιμο