Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 31 Παράγραφος 21

Αρθρο 31. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο