Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 31 Παράγραφος 20

Αρθρο 31. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

20. ..........

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο