Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 31 Παράγραφος 15

Αρθρο 31. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

15. Ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις οικειοθελώς σε εργαζομένους της, πλην των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό, και δεν αφορούν αμοιβές ή αποζημιώσεις αυτών για άμεση ανταπόδοση παρεχόμενης υπηρεσίας ή δεν προκύπτει από διάταξη νόμου ο υποχρεωτικός χαρακτήρας τους, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο