Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 31 Παράγραφος 14

Αρθρο 31. Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

14.Οι εκπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων ενεργούνται με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο