Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 30 Παράγραφος 1

Αρθρο 30. Ακαθάριστο εισόδημα

1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ακαθάριστο εισόδημα
Up
Close
Close
Κλείσιμο