Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 2 Παράγραφος 4

Αρθρο 2. Υποκείμενο του φόρου

4.Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α').

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποκείμενο του φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο