Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 19 Παράγραφος 3

Αρθρο 19. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

3.Προκειμένου προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια  δαπάνη του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου οικονομικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής
Up
Close
Close
Κλείσιμο