Νόμοι 2238/1994 Αρθρο 109 Παράγραφος 5

Αρθρο 109. Υπολογισμός του φόρου

5.Όταν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπολογισμός του φόρου
Up
Close
Close
Κλείσιμο