Νόμοι 2190/1920 Αρθρο 72 Παράγραφος 1

Αρθρο 72. Απόφαση γενικής συνέλευσης

1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση αν δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 70.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Απόφαση γενικής συνέλευσης
Up
Close
Close
Κλείσιμο