Νόμοι 2190/1920 Αρθρο 71 Παράγραφος 1

Αρθρο 71. Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών

1. Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών συντάσσεται έκθεση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων των εταιρειών αυτών, από επιτροπή εμπειρογνωμόνων ή την επιτροπή της παραγράφου 1 ή τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Τα πρόσωπα αυτά, που ορίζονται μετά από κοινή αίτηση ή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιρειών, εξετάζουν επίσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών
Up
Close
Close
Κλείσιμο