Νόμοι 2084/1992 Αρθρο 24 Παράγραφος 6

Αρθρο 24. Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος

6. Μητέρα με ανήλικα ή ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, η οποία, έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 6.000 ημερών ή 20 ετών, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας και με τη μείωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού με τη συμπλήρωση του 50ού έτους.

(Το όριο ηλικίας της παραγράφου 6 του άρθρου 24 για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα, καθορίζεται από 1.1.2013 στο 65ο έτος της ηλικίας. Το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη καθορίζεται από 1.1.2013 στο 60ό έτος, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 17 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.)

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος
Up
Close
Close
Κλείσιμο