Νόμοι 2065/1992 Αρθρο 27 Παράγραφος 2

Αρθρο 27. Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας

2.Για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων αφαιρούνται από την αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 οι αποσβέσεις, που προκύπτουν μετά την αναπροσαρμογή αυτών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου αυτού άρθρου, καθώς και οι αποσβέσεις που δεν αναπροσαρμόσθηκαν.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο