Νόμοι 2065/1992 Αρθρο 24 Παράγραφος 3

Αρθρο 24. Φορολογία υπεραξίας

3.Ο φόρος αυτός βαρύνει την επιχείρηση και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την επιχείρηση για τα λοιπά εισοδήματα της.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Φορολογία υπεραξίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο