Νόμοι 1676/1986 Αρθρο 29

Αρθρο 29. Υποχρεώσεις γραμματέων δικαστηρίων

Οι γραμματείς δικαστηρίων είναι υποχρεωμένοι να αρνούνται τη δημοσίευση εγγράφων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 18 του νόμου αυτού, αν δε βεβαιώνεται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο ότι όμοιο αντίτυπο κατατέθηκε σ’ αυτόν. Η βεβαίωση αυτή γίνεται ατελώς στο σώμα του εγγράφου που θα δημοσιευτεί.

2. ......................................................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υποχρεώσεις γραμματέων δικαστηρίων
Up
Close
Close
Κλείσιμο