Νόμοι 1676/1986 Αρθρο 31

Αρθρο 31. Κατάργηση τελών χαρτοσήμου

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου, στις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 18 και κάθε διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτόν ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κατάργηση τελών χαρτοσήμου
Up
Close
Close
Κλείσιμο