Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 4 Παράγραφος 8

Αρθρο 4. Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.

8. Ο επιτηδευματίας, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του ν. 1642/1986.
Ειδικά ο επιτηδευματίας της Α΄ κατηγορίας μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας και από την αρχή κάθε μήνα, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Up
Close
Close
Κλείσιμο