Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 4 Παράγραφος 4

Αρθρο 4. Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.

4...................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Up
Close
Close
Κλείσιμο