Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 30 Παράγραφος 8

Αρθρο 30. Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων.

8. Ειδικά όταν τα όρια είναι μεγαλύτερα από αυτά που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου ή όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, τότε το κύρος των βιβλίων και των στοιχείων κρίνεται με τις γενικές διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 6 του ίδιου άρθρου του Κώδικα αυτού.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων.
Up
Close
Close
Κλείσιμο