Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 30 Παράγραφος 2

Αρθρο 30. Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων.

2.Τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή και συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, κατά περίπτωση, μόνο εφόσον τούτο προβλέπεται από τις επόμενες παραγράφους 3,4,6 και 7.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων.
Up
Close
Close
Κλείσιμο