Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 2 Παράγραφος 4

Αρθρο 2. Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων

4. Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 A΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού, υποχρεούνται να εκδίδουν μόνο δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτόν.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων
Up
Close
Close
Κλείσιμο