Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 18 Παράγραφος 3

Αρθρο 18. Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων.

3.Τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη ή με χρήση Η/Υ ή με άλλη μηχανή τουλάχιστον διπλότυπα ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, κατά περίπτωση, με χρήση χημικού χάρτη, αποκλειόμενης της χρήσης δίπτυχων ή τρίπτυχων εντύπων, με εξαίρεση τα εισιτήρια μεταφορικών μέσων και θεαμάτων. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να ζητά και να το λαμβάνει, το δε άλλο αντίτυπο παραμένει στον εκδότη ως στέλεχος.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων.
Up
Close
Close
Κλείσιμο