Νόμοι Π.Δ.186/1992 Αρθρο 17 Παράγραφος 4

Αρθρο 17. Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων.

4. Τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλην των πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως να μη τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων.
Up
Close
Close
Κλείσιμο