Νόμοι Π.Δ. 34/1995 Αρθρο 6

Αρθρο 6. Παράταση (άρθ. 18,19, 20 παρ. 1, 22, 28 παρ. 1 εδ. 2 ν. 813/78,7 ν. 1219/81,4,10 παρ. 1 ν. 2041/92,2 παρ. 20 ν. 2235/94)

1. ....................

2. ....................

3. ....................

4. ....................

5. ....................

6. ....................

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Παράταση (άρθ. 18,19, 20 παρ. 1, 22, 28 παρ. 1 εδ. 2 ν. 813/78,7 ν. 1219/81,4,10 παρ. 1 ν. 2041/92,2 παρ. 20 ν. 2235/94)
Up
Close
Close
Κλείσιμο