Νόμοι Π.Δ. 34/1995 Αρθρο 34

Αρθρο 34. Απαλλαγή από ευθύνη (άρθ. 13 παρ. 6 ν. 813/78)

Ο εκμισθωτής δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση του άρθρου 32 του παρόντος:
α) Αν αποδείξει ότι η καθυστέρηση έναρξης των εργασιών για τη θεμελίωση της νέας οικοδομής ή η μη χρησιμοποίηση του μισθίου μέσα σε έξι (β) μήνες από την απόδοση οφείλονται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη.
β) Αν αποδείξει ότι η μίσθωση ή η παραχώρηση σε τρίτον της χρήσης του μισθίου μέσα στη διετία έγιναν στην περίπτωση ανοικοδόμησης επειδή αυτή απαγορεύθηκε και στην περίπτωση ιδιόχρησης επειδή ο υπερού η καταγγελία έγινε μεταγενέστερα ανίκανος σε ποσοστό ανώτερο από 60% να την ασκήσει.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Απαλλαγή από ευθύνη (άρθ. 13 παρ. 6 ν. 813/78)
Up
Close
Close
Κλείσιμο