Νόμοι Π.Δ. 34/1995 Αρθρο 30

Αρθρο 30. (άρθ. 13 παρ. 2 ν. 813/78, 7 παρ. 2 ν. 1229/82)

1. Η αποζημίωση κατά την πρώτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση είναι ίση με δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα, αν ασκηθεί στο μίσθιο μέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή του, επιχείρηση όμοια με την ασκούμενη από τον μισθωτή, εκτός αν το μίσθιο από την κατασκευή είναι προορισμένο για την ίδια χρήση.

2. Το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης μέχρι είκοσι (20) μηνιαία μισθώματα με τις προϋποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

(άρθ. 13 παρ. 2 ν. 813/78, 7 παρ. 2 ν. 1229/82)
Up
Close
Close
Κλείσιμο